An Cung Trúc Hoàng

Hội đồng nghiên cứu đánh giá An Cung Việt Nam

An Cung Việt Nam #2 đánh giá với An Cung Trung Quốc!

Nghiên cứu phương thuốc An cung Việt Nam từ dược liệu Việt Nam nhưng giá trị, hiệu lực mạnh, đặc hiệu, không có độc tính để thay thế An cung ngưu hoàng hoàn của Trung Quốc là bức thiết. Chấp nhận, kể cả phải dùng những dược liệu hiếm và quý. (nguồn bài viết của...