Cách chữa bệnh cổ trướng

Bệnh Cổ Trướng, nguyên nhân và cách chữa theo Trung Y Học!

Bệnh Cổ Trướng, nguyên nhân và cách chữa theo Trung Y Học!

Cổ trướng là tên của bệnh mà chân tay mình mấy gầy róc, bụng trướng to lên như cái trống. Nói một cách kỹ lưỡng thì cổ và trướng có khác nhau. Trướng thì nhẹ hơn, cổ thì nặng hơn. Trướng mà phát triển lên một mức nữa thì thành ra cổ, là bệnh tình […]