Cây chùm ngây

Cây chùm ngây

Cây Chùm Ngây #38 tác dụng chữa bệnh ít người biết!

Cây chùm ngây hay còn gọi là cây kỳ diệu (tên từ nước ngoài), Cây cải ngựa (từ nước ngoài). Tên tiếng Anh: Moringa tree, Drumstick tree, Horseradish tree, Indian Horseradish tree, ben oil tree. Tên khoa học: Moringa oleifera Lam. Tên đồng nghĩa: Moringa pterygosperma. Phân loại cây chùm ngây? Chi...