Chè Vằng

Hoa Chè Vằng!

Chè Vằng #12 công dụng thường dùng trong đông y!

Chè vằng hay còn gọi với những tên khác như; Râm trắng, Lài ba gân, tên khoa học là Jasminum subtriplinerve Blume, thuộc họ Nhài – Oleaceae. Cây nhỏ có nhánh nhẵn, kéo dài. Lá bầu dục – ngọn giáo, dài 4-7,5cm, rộng 2-4,5cm, các lá phía trên thu nhỏ hơn;...