Cù đèn thuỳ

Cù đèn thuỳ

Cù đèn thùy #16 tác dụng chữa bệnh theo dân gian!

Cù đèn thuỳ có tên khoa học là: Lobed croton (En) – Velame pó de galinha (Po). Croton gồm khoảng 1200 loài và tìm thấy trong những vùng nóng nhất trên thế giới. Nó đại diện tốt nhất trong Châu Mỹ, khoảng 65 loài trong Châu Phi lục địa và khoảng 125 loài ở Madagascar. Cây […]