Dung dịch nano curcumin

Dung dịch nano curcumin formula và giải thưởng khoa học

Dung dịch Nano Curcumin Formular -1 có tốt không?

Dung dịch nano curcumin FORMULA -1 là kết quả của công trình nghiên cứu của Phó Giáo sư Phạm Thu Nga cùng cộng sự thuộc Viên Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Phó Giáo sư Phạm Thu Nga là một trong những nhà khoa học đầu nghành về công nghệ Nano nói […]