Thiện niên kiện

Cận cảnh cây Thiên niên kiện!

Thiên Niên Kiện #15 tác dụng chữa bệnh trong đông y!

Cây thiên niên kiện có tên khoa học là Homalomena occulta L. Schott, thuộc họ Ráy – Araceae hay dân gian còn gọi là cây Sơn thục, Thần phục, cây bao kim. Thiện niên kiện có tên khoa học là Homalomena affaromatica Roxb – Họ Ráy (Araceae). Nhận biết Cây sống lâu năm nhờ thân rễ […]