Mắc bệnh khi có bầu

9 bệnh thường gặp khi CÓ THAI, mẹ biết 1 con khoẻ 10!

Top #29 bệnh thường gặp khi CÓ THAI, mẹ biết 1 con khoẻ 10!

Những bệnh trong khi có thai, có khi vì bệnh mẹ mà làm động đến thai, có khi vì có thai mà sinh tật bệnh khác, nên phải phân biệt mà chữa. Như vì bệnh mẹ mà động đến thai, khi chỉ nên chữa mẹ, thai tự khắc yên, như vì thai khí không bền […]