Nhà thuốc Nguyễn Quý Thanh

Nhà thuốc đông y chữa Tai Biến Mạch Máu Não!

Nhà thuốc đông y chữa Tai Biến Mạch Máu Não!

Trải qua hơn 300 năm dòng họ Nguyễn Quý đã dần mai một, thế nhưng bài thuốc của dòng họ vẫn luôn được con cháu đời sau đúc rút nghiên cứu phát triển. Thời dòng họ Nguyễn Quý phát triển nhất có lẽ là từ thời nhà Lê, khi ấy cụ tổ Thái y Nguyễn […]