Cây cỏ máu

Thu hái Cỏ máu

Cỏ máu #10 công dụng quan trọng thường dùng trong đông y!

Cây cỏ máu có tên khoa học là Sargentodoxaceae thuộc họ cây huyết đằng. Cây cỏ máu thuộc loài thân gỗ nhỏ, đường kính từ 3-4cm. Cây sống dựa vào thân cây lớn, dưới tán rừng. Gỗ cứng, lá kép, cụm hoa hình chùy ở ngọn dài 15 – 20cm. Hoa màu đỏ dài 15mm, […]