Đảng sâm

Dây đảng sâm!

Đảng Sâm #25 cách sử dụng chữa bệnh trong đông y!

Trước kia, đi miền núi nhiều, thấy đảng sâm khá nhiều, nên không coi trọng. Tuy nhiên, từ lần đi nửa vòng Trung Quốc, gặp gỡ lãnh cả chục tập đoàn Đông dược lớn nhất Trung Quốc, thì mình thay đổi hoàn toàn nhận định về loại thảo dược này. Trung Quốc là bậc thầy...