Tiên Hạc Thảo

Tiên Hạc Thảo

Tiên Hạc Thảo #19 công dụng trong đông y hiện đại!

Tiên hạc thảo còn gọi là Long nha thảo là toàn cây ( bộ phận trên đất ) phơi hay sấy khô của cây Long nha thảo Agrimoni pilosa Ledeb, dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách ” Đồ kinh bản thảo”. Cây mọc hoang nhiều ở miền Bắc nước ta nhưng chưa […]