Thứ sáu 24/05/2019
gan

Nếu hôm nay Gan chết bạn có sống được không?

Đã lâu rồi hôm nay tôi mới lại có cơ hội nói chuyện với Gan. Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa tôi và Gan sau gần 40 năm chung sống. Mang tiếng ở gần nhau, trong cùng một ngôi nhà, nhưng lại...

Kể chuyện sản phẩm

gan

Nếu hôm nay Gan chết bạn có sống được không?

Đã lâu rồi hôm nay tôi mới lại có cơ hội nói chuyện với Gan. Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa tôi và Gan sau gần 40 năm chung sống. Mang tiếng ở gần nhau, trong cùng một ngôi nhà, nhưng lại như hai kẻ thù của nhau, đối nghịch gần hết nửa […]

lá gan

Bạn đang giết chết Gan của mình nếu có #4 lý do dưới đây!

Gan được coi là bộ máy quan trọng nhất trong cơ thể, gan thường xuyên xử lý các chức năng quan trọng như; Chuyển hoá nhiên liệu, chuyển hoá đường, chuyển hoá acid, chuyển hoá đạm, thanh lọc độc tố, chuyển hoá chất mật. Chính vì những lý do quan trọng này mà Gan phải...